Our Ochards LLC /

Qısa məlumat: 2016-cı ilin dekabr ayında, XBİŞ intensive alma bağları layihəsinə sərmayə edib. İntensifikasiya məntiqi bağların ilkin illər ərzində məhsul yığımını təmin edərək quruluş xərclərinin tez bir zamanda bərpa edilməsini bəyan edir.

Ortaq: Yerli sahibkar.

XBİŞ-in payı: 65%

Hazırki status: Fəaliyyət göstərir.