investment

Investisiya

İnkişaf

• Layihələrin Azərbaycan iqtisadiyyətinə inkişaf təsiri
• XBİŞ-in investisiyalar inkişaf təsiri

Gəlirlilik

• Səhmdarların sərvətinin və ya imkanlarının maksimallaşdırılması XBİŞ-in əsas məqsədidir
• İnvestisiyalar bizim risk-gəlir profilimizə əsasən həyata keçirilir

Tədbirlilik və ya ehtiyatlılıq

• Tənqidi yanaşmadan istifadə etmək
• Korporativ siyasət və qaydalara əməl etmək
• Şəxsi və biznes tamlığının qorunub saxlanılması
• Ən yüksək etik dəyərlərə malik olmaq