investment

Investisiya

Monitorinq

İcra

Lazımi səy

İlkin qiymətləndirmə

İmkanların seçimi

- Üç sahədə aparılır:
Əməliyyat
Maliyyə
Hüquqi
- İki mərhələdə aparılır:
İntensiv monitorinq, layihənin ilkin dövrləri ərzində.
Orta dərəcəli monitorinq –stabil dövrlər ərzində

- Səhmdar Sazişi
- Vəsaitlərin ödənilməsi

- Aşağıdakılar daxil olmaqla, lakin onlar ilə məhdudlaşmamaqla, tam təhlillər:
o Bazar araşdırması
o Rəqabət analizi
o Risklərin azaldılması
o Maliyyə qiymətləndirməsi
- Yekun dövr hesabatı
o Müşahidə Şurası tərəfindən qəbul edilən qərar

  • İnvestisiya tezisinin hazırlanması
  • Risklərin müəyyənləşdirilməsi
  • Fərziyyələr
  • “Due-Diligence” (Lazımi səy) klassik investisiya proseduru planı
  • İlkin dövr hesabatı

o Müşahidə Şurası tərəfindən qəbul edilən qərar

  • Meyarların yoxlanılması
  • Bütövlüyün və ya tamlığın yoxlanılması
  • İlkin təhlillər və analizlər
    İdarəetmə komandası tərəfindən qəbul edilən qərar