NAA Agrotara LLC /

Qısa məlumat: 2009-cu ilin aprel ayında XBİŞ NAA Agrotara MMC-də pay əldə etdi.
Gəncədə yerləşən və şirkətə məxsus olan 25 000 tonluq həcmi olan anbarlarda
meyvə, tərəvəz və ərzaq məhsullarının ön soyudulması,
, donma-şoklama, qısa və uzun müddətli saxlanması mümkündür.

Ortaq: Yerli sahibkar.

XBİŞ-in payı: 36%

Hazırki status: Fəaliyyət göstərmir.