Agro Trading LLC /

Qısa məlumat:

İnvestisiya portfelinin diversifikasiyası və ölkənin eksport potensialını dəstəkləmək məqsədilə 2016-cı ilin oktyabırında XBİŞ ticarət şirkəti yaradıb. Şirkətin əsas məqsədi qonşu ölkələrin bazarına mövsüm məhsullarının, əsasən meyvə və tərəvəzin eksportudur

XBİŞ-in payı: 53%

Hazırki status: Fəaliyyət göstərir.