Haqqımızda

Haqqımızda

XBİŞ iki mərhələli idarəetmə strukturuna malikdir:
.
Ümumi Yığıncaq Müşahidə Şurası
  • Səhmdarların bütün nümayəndələrindən ibarətdir
  • XBİŞ-in fəaliyyətində ümumi nəzarətə malikdir və investisiyalara və şirkətin gündəlik fəaliyyətinə dair əsas qərar qəbuledicisi kimi çıxış edir
  • İnvestisiya portfelinin monitorinqini aparır