Haqqımızda

Haqqımızda

Missiya

“Azərbaycanın qeyri-neft və qeyri-maliyyə sektorlarında fəaliyyət göstərən sərfəli və davamlı biznes sahələrinə sərmayə yatırmaqla ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyasına töhfə vermək. Özəl investisiya fondu olaraq bizim əsas vəzifəmiz səhmdarların sərvətini artırmaqdır.”

Məqsədimiz

“Sərmayə qoyduğumuz biznes sahələrinə dair əlavə dəyərli yanaşmanı təmin etməklə, Qafqazda özəl kapital investisiyaları üzrə lider olmaq.”