A-plastic LLC /

Qısa məlumat: 2016-cı ilin avqust ayında XBİŞ plastic taraların istehsalıni nəzərdə tutan yeni layihəyə investisiya yatırımı edib. Sözügedən taralar gələcəkdə aqrar biznesda fəaliyyət göstərən şirkətlərə satılır.

Ortaq: Yerli sahibkar.

XBİŞ-in payı: 53%

Hazırki status: Fəaliyyət göstərir.